top of page

Lid worden

Heb je zelf een Vespa, Lambretta of LML en wil je graag deel uitmaken van onze groep?

Vul dan onderstaand formulier in en schrijf het verschuldigde bedrag over op onze clubrekening …

Bedankt voor de inschrijving ...

Het lidgeld voor 2024 bedraagt 30€ p.p. en kan worden overgeschreven op het rekeningnummer BE94 0688 8944 9914 van Vespa Club Il Triangolo D’Oro VZW met vermelding van lidgeld 2024 en uw naam. (Schrijf je na 30 juni in dan betaal je slechts 20 euro p.p.)

Ondergetekende bevestigt in regel te zijn met de geldende Belgische rechtsregels en akkoord te zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement  met addendum van Vespa Club Il Triangolo D’Oro VZW.

Door te voldoen aan deze twee stappen ontlast u Vespa Club Il Triangolo D’Oro VZW van alle verantwoordelijkheid in geval van ongeval of schade veroorzaakt voor, tijdens of na een clubactiviteit.

Wij houden u via e-mail of de clubwebsite op de hoogte van de clubactiviteiten.

 

De persoonsgegevens die u ons bezorgt via het inschrijvingsformulier, worden noodzakelijkerwijs verwerkt overeenkomstig artikel 5c van de Wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd door  de Wet van 11 november 1998 (hierna de Wet op de privacy genoemd).

bottom of page