Lid worden

Om lid te worden van onze club, is het noodzakelijk om de 2 volgende stappen hieronder uit te voeren.

 

1. Vul onderstaand formulier onmiddelijk en correct in en druk op verzenden.

Bedankt! Bericht verzonden.

2. Stort het lidgeld ( 25 euro voor vesparijder) op rekeningnummer 

    BE94 0688 8944 9914 van Vespa Club Il Triangolo D’Oro VZW met vermelding van uw naam en          lidgeld + [jaar].

    (Schrijf je na 30 juni in dan betaal je slechts 15 euro lidgeld pp.)

 

Ondergetekende bevestigt in regel te zijn met de geldende Belgische rechtsregels en akkoord te zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement  met addendum van Vespa Club Il Triangolo D’Oro VZW.

Door te voldoen aan deze twee stappen ontlast u Vespa Club Il Triangolo D’Oro VZW van alle verantwoordelijkheid in geval van ongeval of schade veroorzaakt voor, tijdens of na een clubactiviteit.

Wij houden u via e-mail, de clubwebsite of schriftelijk op de hoogte van de clubactiviteiten.

 

VESPACLUB IL TRIANGOLO D’ORO VZW

mail : triangolodoro@outlook.com

De persoonsgegevens die u ons bezorgt via het inschrijvingsformulier, worden noodzakelijkerwijs verwerkt overeenkomstig artikel 5c van de Wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd door  de Wet van 11 november 1998 (hierna de Wet op de privacy genoemd).

 

1/1

LID WORDEN