1/1

IETS WIJZIGEN ?

Bedankt! Bericht verzonden.

Ben je al lid maar is er een wijziging van jouw contactgegevens gelieve onderstaand formulier in te vullen. Klik nadien op verzenden.

De persoonsgegevens die u ons bezorgt via het inschrijvingsformulier, worden noodzakelijkerwijs verwerkt overeenkomstig artikel 5c van de Wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd door  de Wet van 11 november 1998 (hierna de Wet op de privacy genoemd).